Булчикън АД е създадена през 2004 година като част от Видексим Холдинг, който успешно работи над 15 години в България и Русия. Основен предмет на дейност е производство на пилешки продукти под едноименна търговска марка. Седалището на фирмата е в София, където се помещава и главният търговски офис. Булчикън АД разполага със собствени:

ферми за отглеждане на
пилета бройлери за клане

кланица за бели меса

zone1 zone2 zone3 zone4
» Фермите за отглеждане на бройлери за клане се намират в Севлиево и Славяново
» Общият им капацитет е 345 000 бройлери на партида
» Центърът в гр. Славяново обхваща 18 халета, а в Севлиево халетата са 5
» Отглежданите птици са от породите ROSS и COBB, които са известни със своите отлични вкусови качества.
» Кланицата за бели меса са намира в гр. Севлиево 
» Тя е с капацитет 1000 пилета на час 
» Оборудвана е изцяло с модерна европейска техника 
» Разполага със специална спираловидна дълбоко замразяваща система за производство на индивидуално замразени продукти
» В работата си стриктно спазва въведената HACCP система.
В България нашите продукти се предлагат в търговските вериги Билла, Фантастико, Пени Маркет, CBA, Карфур и други. Фирмата развива и успешна търговска дейност в Малта, Франция, Румъния, Гърция, Македония и др.